[7] RECONSTRUCTIE VAN HET LANDSCHAP VAN HET SCHIEREILAND 475 MILJOEN JAAR GELEDEN

475 miljoen jaar geleden bedekte een koude ondiepe zee het Schiereiland Crozon. Het zand hoopte zich op de zeebodem op. De ribbelingen op de bodem tonen aan dat de golven erop inwerkten.

De talrijke afdrukken van dierlijke activiteit (sporen en holen) tonen aan date er vooral wormen en geleedpotigen voorkwamen.

Op het Schiereiland Crozon voltrok zich in dit tijdperk de formative van het Armoricaans zandsteen. Het Armoricaans zandsteen, samengeperst zand uit vroeger tijden, vormt heden ten dage de hoge kliffen van de Cap de la Chèvre, La Pointe de Dinan, La Pointe de Pen-Hir en het resterende reliëf van Menez-Hom.

Tekening : Bernadette COLENO