[9] DE KLIFFEN VAN TEGENWOORDIG…

De ribbels aan de oppervlakte van deze circa 475 miljoen jaar oude Armoricaanse zandsteenlaag, vormen een duidelijke overeenkomst met die van de huidige stranden.
Het betreft hier dan ook een gefossiliseerde zeebodem.
Onder invloed van de hercynische plooiingen is de oorspronkelijk horizontale vlakte omgevormd tot een nagenoeg vertical oppervlak.