[15] EEN OORSPRONKELIJK MAGMATISCH GESTEENTE : DOLERIET

Doleriet is een ertsadergesteente. Het bestaat uit plagioklazen, ferromagnetische mineralen en titaanijzer en ontstaat uit magma, dat in spleten op enkele honderden meters in de ondergrond is ingedrongen en gestold.

Door de vulkanische activiteit tijdens het Ordovicium (448 miljoen jaar geleden) is het doleriet in het zuiden van het Schiereiland terecht gekomen.

De aantasting van het doleriet blijkt uit de bollen-formatie omringd door concentrische schubben in de vorm van uienschillen en een zeer uitgesproken oxidatie (bruinrode kleur).

Plaats : Raguenez, Crozon