[5] RECONSTRUCTIE VAN HET LANDSHAP VAN HET SCHIEREILAND 410 MILJOEN JAAR GELEDEN

Gedurende dit oude tijdperk blijft de zee het Schiereiland Crozon overstromen.
De afzetting bestaat hoofdzakelijk uit zand, slib en carbonaathoudende modder.
De zeefauna is gevarieerd : Brachiopoden, trilobieten, stekelhuidigen, koralen en vissen ontwikkelen zich in een woelige, ondiepe, warme en zuurstofrijke zee.

Circa 410 miljoen jaar geleden neemt het Armoricaans Massief zijn huidige equatorial positive in.

Tekening : Bernadette COLENO.